Vad gör man som anhörig? Förutom att försöka hjälpa till själv så gott det går? Lirkar och argumenterar, vilket går ibland, ibland inte.
Rullatorn är i dag accepterad och omtyckt, liksom duschkabinen och halkremsorna. Att slippa gräsklippningen känns nog rätt skönt.
Men sen får det vara nog. När jag ser hur tung vardagen är och hur mycket kamp den innebär vill jag göra så mycket mer för att underlätta.
Men när jag ser min 93-årige pappa sakta gå runt i trädgården och fösa ihop fallfrukten med käppen, eller mamma ta hand om fröer för nästa års sådd ser jag också en livskvalitet som förmodligen är värd risken att ramla.

Fortsätter till Göteborg och bokmässan efter frukost och överväldigas av den fantastiska blandningen av marknad och mötesplats. Börjar med att placera boken som jag och ett antal andra journalister skrivit i det pyttelilla stället i Journalistförbundets monter. Empati och Engagemang ges ut med anledning av den första kvinnliga journalisten Wendela Hebbes 200-årsdag och har undertiteln ”en kvinnolinje i svensk journalistik”. Jag tror nu inte att kvinnor har större empati än män.
Men när det gäller journalistik är det utan tvekan så att de kvinnliga journalisterna oftare har fört in känslorna i rapporteringen. Samt gjort kvinnor synliga. Men än i dag är inte 50 procent av dem som intervjuas i svenska medier kvinnor.

Tar ett varv runt mässan. Står emot erbjudandet att köpa världens tunnaste Bibel. Passerar mattorget och undrar om marknaden för kokböcker är oändlig och fortsätter till Internationella torget där en debatt om Hiv-situationen just pågår.
Stannar vid Unifems monter och köper en handbok om FN:s kvinnokonvention, denna okända och alltför outnyttjade men så viktiga grundbult för kvinnors mänskliga rättigheter. I ståndet intill berättar Unescos representant om en utställning och ett kommande internationellt symposium om journalister som mördats under yrkesutövning. Utställningen ska så småningom visas också i Sverige.

På eftermiddagen diskuteras situationen i Burma på Debattscenen här på mässan och Studio Ett sänder direkt härifrån. Då ska bland andra Siri Reuterstrand diskutera genusfällor i barnböcker.
Eftersom jag inte kommer att hinna lyssna är jag glad att det går att lyssna i efterhand.