SVAR: Det är riktigt att vi i våra svar ofta hänvisar till det lokala facket. Detta gör vi på grund av att Kommunal har många kollektivavtal, vilket innebär att det kan vara svårt att veta vilket kollektivavtal frågeställaren går på. Det kan också finnas lokala kollektivavtal som ersätter det centrala och det är också något vi inte känner till.
Vad gäller heltidsarbete är det en stor fråga för förbundet. Kommunal har i avtalsrörelser ställt krav på att alla som önskar ska ha rätt till en heltidsanställning. Tyvärr har vi inte nått dit ännu, men i kollektivavtalet finns regler om deltidsanställning. Vid behov av arbetskraft ska arbetsgivaren pröva om arbetstagare som önskar utökad arbetstid ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad. Det finns möjligheter för det lokala facket att teckna lokalt kollektivavtal om tillämpningen av den bestämmelsen. Om ett sådant avtal är tecknat i din kommun vet jag inte. Men får du ingen hjälp av det lokala facket, det vill säga din sektion, har du alltid möjligheten att vända dig till din avdelning.