Det här presenteras idag i en rapport från SwedWatch, Fair Trade Center och Svenska kyrkan. Inget av de stora mobiltelefonbolagen vill kommentera kritiken, det gäller Nokia, Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och Apples iPhone.
Arbetsvillkoren strider både mot internationella konventioner och mot företagens egna uppförandekoder.
– Mer genomgripande förändringar kommer inte att komma till stånd förrän de anställda tillåts organisera sig fackligt och öppet uttrycka sina åsikter, säger Annika Torstensson, projektledare på Fair Trade Center, i en kommentar.