SVAR: Om det både finns personal med vanlig företrädesrätt enligt LAS och deltidsanställda som har anmält att de vill få utökad sysselsättningsgrad, ska företrädesrätten för deltidare prövas i första hand. Verksamhetens art skulle dock kunna innebära att det inte går att schemalägga en deltidsanställd som får utökad sysselsättningsgrad. I de fallen kan arbetsgivaren med stöd av lag och kollektivavtal anställa en arbetstagare med företrädesrätt, till en tjänst med högre sysselsättningsgrad. Det finns dess-utom möjlighet för lokala parter att teckna lokalt kollektivavtal om denna reglering.