Ni verkar ha fått en chef som inte vill lyssna på person-alen, vilket är riktigt trist. Arbetsgivaren äger dock rätten att leda och fördela arbetet och det innebär att arbetsgivaren exempelvis bestämmer vid vilka tidpunkter arbetet ska utföras. Men jag råder er att ta kontakt med det lokala facket, eftersom det kanske finns en uppgörelse eller ett avtal om hur Time Care ska användas och hur.