SVAR: Vid delad tjänst eller delat pass ska varje del bestå av minst tre timmars arbete. Däremot delar inte rast (om 30-90 minuter) arbetspass eller tjänst. Rast får inte läggas ut tidigare än två timmar efter tjänstgöringens början och inte heller mindre än två timmar från arbetstidens slut, andra raster eller obetalda uppehåll. Följer inte arbetsgivaren dessa regler handlar det om kollektivavtalsbrott.