Det fackliga centret för papperslösa arbetstagare har nu äntligen öppnat, sen länge planerat av Föreningen Papperslösa Stockholm tillsammans LO och TCO. Det är ett viktigt steg i kampen för papperslösas rättigheter. Men för att facket ska få bättre verktyg att företräda de papperslösa i konflikter med arbetsgivarna krävs att lagarna förändras.

För det första måste man avkriminalisera den som arbetar utan papper och istället skärpa straffen för arbetsgivare som profiterar på den som är papperslös. Makt­relationen mellan den papperslösa och en arbetsgivare är extremt ojämlik, och medför att många papperslösa arbetar under helt omänskliga förhållanden. Löner på 20-25 kronor i timmen är inte ovanligt, ibland uteblir lönen helt. Papperslösa tvingas
dessutom ofta arbeta i miljöer och på arbetstider som strider mot gällande lagstiftning. Att den papperslöse i sin extremt utsatta position ska kunna straffas för att ha blivit utnyttjad är helt orimligt. Det är den som utnyttjar en annan människas utsatthet som är kriminell – inte den som utnyttjas.

Istället måste papperslösas möjlighet att få upprättelse och ersättning från de arbetsgivare som utnyttjat dem stärkas. Redan idag är det olagligt att anställa personer som saknar arbetstillstånd, men lagen tillämpas inte i tillräcklig grad. De små sanktioner arbetsgivaren riskerar står inte heller i proportion till de vinster som går att göra på att utnyttja papperslösa. Därför bör arbetsgivare som skor sig på svartarbete bli skyldiga att betala mellanskillnaden mellan den lön de betalat och den lön som gäller i branschen. Dessutom ska de kunna tvingas att betala skadestånd för kränkande behandling till den som utnyttjats. Samtidigt fortsätter den viktigaste och mest grundläggande kampen för de papperslösa: att de ska få uppehållstillstånd och kunna leva öppet med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra svenskar.

Josefin Brink, arbetsmarknads­-politisk talesman (v)
Kalle Larsson
, flyktingpolitisk talesman (v)