Ideella organisationer säljer årligen begagnade saker för 600 miljoner kronor. Över­skottet går till socialt arbete i Sverige och till bistånd.
Men nu kräver EU att den ideella försäljningen ska momsbeläggas och därmed försämra Röda Korsets, Myrornas och övriga organisationers möjlighet att hjälpa behövande.
Junilistan vill begränsa EU-samarbetet till att gälla ett fåtal gränsöverskridande frågor. Vi anser också att svenska folket ska få folk­omrösta om EU:s nya grundlag, Lissabon­fördraget. Riksdagen har inte getts rätten att fatta ett sånt här avgörande beslut om Sveriges framtid.

Hans Nilsson, Koppom,
ombud Junilistan