SKL:s ordförande Anders Knape (m) välkomnar att Anders Borg i sin budget sänker arbetsgivareavgifterna med en procent. För Kommunsverige innebär det 2,9 miljarder kronor mer till verksamheterna.
– När nu skatteunderlaget förväntas växa något långsammare görs en tydlig satsning på kommuner och landsting för att skapa trygghet i välfärden, säger finansministern i budgeten.

Allt som allt räknar Borg ihop satsningar på 4,3 miljarder kronor ”inom det kommunala området” i sin budget. Men då räknar han också in saker som barnomsorgspeng för att stimulera ”eget” företagande, vidareutbildning av lärare, vaccinationer med mera. Nya pengar till dagens kommunala verksamheter är det dåligt med.
Borg fortsätter att gröpa ur kommunkassorna genom att inte höja de generella statsbidragen trots att högre löner och priser ökar deras kostnader. Det innebär en automatisk broms på 2 miljarder kronor.
SKL har länge krävt att statsbidragen ska räknas upp när inkomsterna ökar i Sverige, skatteunderlaget.
Men finansminister Borg fortsätter, liksom de senaste socialdemokratiska finansministrarna att nobba det.

När det nu börjar kärva i Sveriges ekonomi och arbetslösheten ökar blir det också kärvt för kommunernas finanser. Det har kommunerna och landstingen brutalt blivit varse när de fick senaste skatteprognosen från SKL.
– Nästa år blir det 5-6 miljarder kronor lägre än vad som förutsattes i våras, säger SKL:s chef ekonom Clas Olsson.

Eftersom den ekonomiska situationen i världen skakas av en finanskris är det inte uteslutet att kommunerna och landstingens kommer att få en värre skattesmäll.
Och även om det inte blir värre är, enligt SKL, läget redan mycket allvarligt:
– Många kommuner och landsting kommer att hamna i ekonomiska svårigheter redan i år och nästa år kommer läget att försämras.