Den borgerliga regeringens förändringar av arbetslöshetsförsäkringen har gjort att en halv miljon personer har lämnat a-kassan. Försäkringen blev dyrare, ersättningarna lägre och möjligheterna för deltidsarbetande att stämpla skärptes.
Kritiken mot regeringens förändringar har varit omfattande. Men i höstbudgeten som presenterades idag backar de alltså en smula i ett försök att locka människor tillbaka.
Avgiften till a-kassan sänks för de flesta med 50 kronor i månaden från 1 juli 2009.
För Kommunals medlemmar betyder det en a-kasseavgift på 176 kronor efter sänkningen (den låg på 100 kronor innan regeringens första förändring).

Under 2009 förändras möjligheterna för att få ersättning från a-kassan tillfälligt. Under just 2009 räcker det med att ha arbetat i sex månader för att få a-kasseersättning som grundar sig på inkomsten (varje arbetad månad räknas dubbelt).
Ersättningen kommer däremot fortfarande att beräknas på inkomsterna 12 månader tillbaka i tiden.
Dessutom blir det lättare att gå med i en a-kassa då kravet på arbetad tid tas bort. Det betyder att man kan gå med även om man är föräldraledig, arbetslös eller sjuk. För att få ersättning från a-kassan måste man dock fortfarande uppfylla ett arbetsvillkor.

Reglerna för hur arbetslöshetsersättningen beräknas ska också ses över. Under våren 2009 räknar regeringen med att återkomma med ett förslag där personer som varit tillfälligt eller delvis frånvarande från arbetet innan arbetslösheten, och som under frånvaron fått sjukpenning, havandeskapspenning eller vissa andra ersättningar från försäkringskassan, inte ska förlora på att de arbetat mellan sina frånvaroperioder.

Utredningen om en obligatorisk a-kassa, som skulle ha presenterat sitt slutbetänkande 30 september, skrotas. Kritiken mot idén har varit massiv. Istället vill nu regeringen pröva idén i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

A-kassan i höstbudgeten:

  • Avgiften till de flesta a-kassor sänks med 50 kronor per månad från och med 1 juli 2009. Till Kommunals a-kassa blir avgiften 176 kronor.
  • Under 2009 räcker det att ha arbetat i sex månader för att få a-kassa som grundar sig på inkomsten (normalt gäller 12 månader).
  • Inträdeskravet på arbetad tid för att gå med i en a-kassa tas bort från 1 juli 2009. Det betyder att föräldralediga, sjuka och arbetslösa kan bli medlemmar i en a-kassa.
  • Förslaget om en obligatorisk a-kassa skrotas. 

Arbetsvillkoret:

  • Arbetsvillkoret betyder att man måste arbeta minst 80 timmar/månad i minst sex månader under en tolvmånadersperiod.
  • Eller minst 480 timmar under en period av sex månader, och då minst 50 timmar varje månad.
  • Det är den faktiskt arbetade tiden som räknas. Inte vilken tjänstgöringsgrad tjänsten har. Sjukfrånvaro dras alltså från den arbetade tiden.