I den tjocka budgeten som finansminister Anders Borg presenterat finns massor av tabeller men inte en enda som visar vad som totalt händer med din skatt nästa år.

Jobbskatteavdraget fortsätter att vara paradgrenen. Borg berättar utförligt om förslaget om höjt jobbskatteavdrag. Men i hans tabeller saknas hur det slår mot deltidsarbetande kommunalare som exempel tjänar 15 000 kronor.
Mindre utförligt redovisar han effekterna av förslaget till sänkt statsskatt och vilka som vinner mest på den.

I dag börjar man betala statlig inkomstskatt på inkomster över 28 400 kronor i månaden. Nästa år vill Borg höja till 31 700 kronor. Det kan ge en skattesänkning på 655 kronor för den som har lite bättre inkomst.
Sänkningen av den statliga inkomstskatten är betydligt större, för de som får den, än höjningen av jobbskatteavdraget.

Även höjningen av jobbskatteavdraget ger mer till den som tjänar mer. I alla fall upp till en inkomst på 28 000 kronor i månaden.
Trots att låginkomsttagarna får minst fortsätter Borg att hävda att hans politik gynnar dem mest. Genom minskade marginalskatter ska de med låga löner jobba mer.
”Regeringens politik förväntas öka den ekonomiska standarden mest för dem med låga löner eftersom vinsten av ett ökat arbetsutbud är störst i denna grupp”, skriver han.

Vad händer då med din marginalskatt? Om du jobbar över och tjänar en hundralapp idag får du behålla cirka 70 kronor efter skatt. Nästa år blir det cirka 71 kronor.
När Anders Borg går vidare och höjer jobbskatteavdragen ökar klyftorna mellan de som har jobb och de som är arbetslösa, mellan de som kan jobba och de som är sjuka.

Så vill Anders Borg sänka skatterna för dem som har jobb och är friska:

Månadsinkomst

Totalt

Varav sänkt statsskatt

Varav jobbskatteavdrag

10 000kr

-162kr

0kr

-126kr

12 000kr

-183kr

0kr

-132kr

14 000kr

-203kr

0kr

-152kr

16 000kr

-223kr

0kr

-173kr

17 000kr

-233kr

0kr

-183kr

18 000kr

-243kr

0kr

-193kr

19 000kr

-253kr

0kr

-203kr

20 000kr

-263kr

0kr

-211kr

21 000kr

-270kr

0kr

-219kr

22 000kr

-280kr

0kr

-229kr

23 000kr

-290kr

0kr

-239kr

24 000kr

-299kr

0kr

-249kr

25 000kr

-323kr

0kr

-271kr

26 000kr

-323kr

0kr

-273kr

27 000kr

-323kr

0kr

-274kr

28 000kr

-323kr

0kr

-305kr

29 000kr

-442kr

-118kr

-310kr

30 000kr

-642kr

-318kr

-310kr

35 000kr

-978kr

-655kr

-310kr

40 000kr

-978kr

-655kr

-310kr

45 000kr

-1 111kr

-787kr

-310kr

Tabellen visar hur finansministern vill sänka inkomstskatterna för löntagarna nästa år. Jobbskatteavdraget gäller inte inkomster från försäkringskassan eller a-kassan.