Sedan den borgerliga regeringen förändrade a-kassan har en halv miljon människor lämnat den. Kommunals a-kassa har tappat fler än 80 000 medlemmar sedan 1 januari 2007.
Finansminister Anders Borg (m) hoppas att a-kassorna med de förslag som presenteras i dagens budget får 175 000 nya medlemmar. Det handlar bland annat om att avgiften sänks med 50 kronor i månaden från 1 juli 2009.

Kommunals Anders Bergström vill inte spekulera kring hur många nya medlemmar a-kassorna kan få, men han tror att de kommer att öka.
– Vi vill naturligtvis att alla på arbetsmarknaden ska vara med i en arbetslöshetskassa. Trots att det skett försämringar i försäkringen är det viktigt att man är med i en a-kassa. Och jag tror på en ökning av antalet medlemmar, men jag tror att det handlar mer om lågkonjunkturen än om femtiolappen, säger Anders Bergström.

Höstbudgeten innehåller flera förslag kring a-kassan som Kommunal är positiv till. Anders Bergström framhåller särskilt att det blir lättare att gå med i en a-kassa som en bra sak:
– Det har vi krävt länge, även från den tidigare s-regeringen. Det känns väldigt bra att man nu slopar inträdeskravet i försäkringen och gör det lättare att komma tillbaka i en a-kassa.

Kommunals ordförande Ylva Thörn är skarpare i sina kommentarer kring regeringens budgetförslag. Hon poängterar att regeringens hantering av a-kassan varken inger förtroende eller respekt.
– Regeringen har nu förstått att den seglat fel och vill ändra kurs. Det är sent. För sent. Över en halv miljon människor står idag, i början av en lågkonjunktur, utan ett rimligt ekonomiskt skydd på arbetsmarknaden, säger Ylva Thörn i ett uttalande.

LO tror inte att de förändringar som ingår i budgeten är tillräckliga för att locka tillbaka dem som lämnat a-kassan.
Socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros kallar i en kommentar till TT förslagen och regeringens hantering av a-kassan för ”ett fiasko”.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson är positiv till att regeringen sänker trösklarna in i a-kassan, men tror inte att dagens förslag är tillräckligt för att locka tillbaka de som flytt a-kassan:
­- Dagens besked är ett steg i rätt riktning, men otillräckligt för att få tillbaka den halva miljon människor som lämnat a-kassan sedan den borgerliga regeringen tog över, säger Peter Eriksson i ett uttalande.