Marianne Reuterskiöld– Det kan vara lite olika. Det kan vara att vi väljer de som har arbetat längst. Förra året var det alla som ansökte, och uppfyllde kraven, som fick stipendiet.

8000 kronor utbetalas två år i rad till de som inte tjänar mer än 170 000 kr per år eller har förmögenhet. Vad är syftet med stipendiet?
– Det var Fredrik Björn som testamenterade pengar till Kungliga Patriotiska Sällskapet. Han dog 1915 och sällskapet mottog donationen 1920. Det skulle gå till kvinnor som arbetade som trotjänarinnor och hjälpte folk i hemmet. Den typen av kvinnor finns inte i dag, så överfört till dagens förhållanden blir det de som arbetar inom vård och omsorg.

Vad är Kungliga Patriotiska Sällskapet?
– Det instiftades 1772 av Gustav III. Då var den stora näringen i Sverige lantbruk. Sällskapet var till för att sprida kunskap om hur man fick ut mer av sin jord, för att djur och människor skulle slippa vårsvälten. Redan då gavs uppmuntran till de som arbetat länge. De fick en silversked, silverbägare eller medalj.

Ansökan ska vara inne före 31 oktober.

Blankett kan beställas på telefonnummer 08-611 12 62.

Stipendier

I Sverige finns gott om stipendier för de som vill studera eller få stöd i sitt yrke. Leta i Stora fondboken på biblioteket eller sök på Länsstyrelsernas hemsida - www.lst.se.