Bäst är att fråga efter kläder som är märkta med Bra Miljöval, Svanen, Blomman eller GOTS som är en ny internationell märkning.

Ftalater är kemiska ämnen som bland annat används som mjukgörare i plast. De är baserade på ftalsyra och en del av dem kan påverka människans fortplantningsförmåga och orsaka cancer. EU-kommissionen har förbjudit vissa ftalater i leksaker.