Kan facken från västra Europa och östra Europa lära något av varandra?, var en av frågorna på seminariet.
En komplicerad fråga med tanke på Vaxholmskonflikten, där LO kritiserades för att för hårt försvara svenska arbetares rättigheter framför sina lettiska kamrater.
– Men vi i Lettland förstår Sverige bättre idag, för nu kommer rumänska arbetare hit och arbetar för lägre löner. Det är som i Sverige för fem år sedan, sa Kaspar Racenias, från Lettlands LO, LBAS.

Situationen försvåras
ytterligare av att facken i östra Europa ofta förknippas med den sovjetiska tiden, då facken bara var statens företrädare.
Därför menade Andzrej Radzikowski att fackföreningsrörelsen i Polen fortfarande lider av en förtroendekris.

Ett konkret sätt att samarbeta är Baltic Sea Trade Union Network, Bastun, där också LO ingår. Det är ett nätverk mellan fackförbund på båda sidor Östersjön.
– Inom ramen för Bastun öppnar LO en telefonlinje på 16 språk där man kan få svar om man har problem med grundläggande frågor, berättade Anders Larsson, internationell ombudsman på LO.
Bastun kommer också snart öppna ett kontor i S:t Petersburg.

Liga Japina, som också arbetar på lettiska LBAS, berättade om ett annat konkret fackligt samarbete:
– Eftersom vi har många investerare från skandinaviska länder har vi sjösatt ett projekt för arbetare inom bankvärlden där vi för samman arbetare över Östersjön som jobbar på samma företag, inklusive dotterbolagen. Vi försöker arbeta så att de baltiska arbetarna ska få samma avtal som de som finns i västra Europa.