Stark är den
som släpper taget
och mot marken
vågar falla
att pröva vingens
bärkraft
när ett nederlag
skulle hånas
utav alla

Stark är den
som vågar
öppna dörren
till sina innersta
lyckta tankar
utav rädsla
över svikna löften
ditt hjärta
häftigt bankar.

Stark är den
som vågar falla
och som vingklippt
och som sviken
du svävar
högst av alla.