En annan värld är möjlig. Så står det på de många affischer som täcker Malmö i dagarna. Det är slagordet för European Social Forum som just nu pågår med seminarier, möten och kulturaktiviteter. Forumet arrangeras för första gången i Sverige och den här gången är facket ovanligt starkt engagerat, bland annat var en av invigningstalarna LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Kommunal deltar också på ESF och förbundet var en av arrangörerna till ett seminarium om papperslösa arbetare. På mötet talade bland annat Yacine Asmani, som tidigare arbetat som papperslös i Sverige i fyra år och som idag är vice ordförande för Fackligt center för papperslösa. Han sa:
– Varje dag arbetar tusentals papperslösa i Sverige, många tror att de inte har någon annan möjlighet och många lider i tystnad. De papperslösa arbetarna är dagens moderna slavar i Europa.
LO, som också var en av seminariets arrangörer, representerades av Monica Arvidsson. Hon pekade på svårigheten för facket att möta dessa arbetare:
– Vi har svårt att leverera något. Om vi agerar som ett fackförbund och attackerar arbetsgivaren är risken att vi lämnar papperslösa med bara ett val: de hamnar utan arbete eller i värsta fall tvingas lämna landet. Vi har inte alla svar.
Hon efterfrågade också arbetsgivare i debatten.

Kommunals Sofia Berglund redogjorde för projektet ”Ordning och reda” där Kommunal bland annat försåg inkommande arbetare med information på en mängd främmande språk.
– Låt den del av arbetsmarknaden som fungerar väl vara ett exempel för den del av arbetsmarknaden som inte fungerar, sa hon. Det är viktigt att facken öppnar upp för utbyte av erfarenheter med andra organisationer.
På seminariet lanserades också en ny hemsida, www.agri-migration.eu, med en mängd information om migrerande lantarbetare i hela Europa.

European Social Forum

 • Pågår i Malmö 17 - 21 september 2008.

• Har tidigare hållts i Florens 2002, Paris 2003, London 2004 och Aten 2006.

• Är en del av den av en global forumrörelse med möten i hela världen, störst är World Social Forum, som bland annat hållts i Brasilien och Indien.

• I Malmö hålls över 200 seminarier.

• Ämnen som berörs är bland annat fackliga frågor, migrationsfrågor, social rättvisa och miljöfrågor.