Bästa vänner är som diamanter värdefulla och sällsynta.
Falska vänner är som löv
de finns överallt.