Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om Vintertullens äldreboende, hur anhöriga anmält Attendo Care för bristande vård. Bland annat berättade en anhörig om hur en man hoppade från femte våningen med bröllopsfotot i famnen och dog.
Detta har nu lett till en Lex Maria-anmälan, gjord av stadsdelsförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska Agneta Kling.

Nu har en kvinna dött sedan hon sondmatats för snabbt. Kvinnan fick en halv liter sondmat under 1,5 timmar i stället för 4,5 timmar.
– Jag håller på med en preliminär Lex Maria-anmälan, jag är inte färdig med den, säger Agneta Kling.
Vårdbolaget Aleris skötte Vintertullen innan Attendo Care tog över, var det likadant då?

– När Aleris tog över år 2001 var det under första åren händelser som var så pass allvarliga att jag gjorde en del Lex Maria-anmälningar, men sedan blev det lugnare.

Hon tror att kombinationen med att en ny entreprenör tar över och att det blir sommar gör det extra bekymmersamt.
– Vikarier kommer in och ibland finns inte tillräckligt med utbildad personal.
Har du också gjort Lex Maria anmälningar som gäller kommunala boenden?

– På Södermalm har jag gjort flera Lex Maria-anmälningar på entreprenaddriven verksamhet än på kommunal verksamhet, säger hon.

Lex Maria innebär att en ansvarig person inom vården, en anmälningsansvarig, är skyldig enligt lag att anmäla till Socialstyrelsen om patient drabbats av allvarlig skada på grund av vård eller behandling.

Inom den kommunala sjukvården är det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som rapporterar till Socialstyrelsen.