SVAR: Jag tycker att du ska ta kontakt med din chef och/eller ditt huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudet har rätt och skyldighet att anmäla saken till ansvarig chef om du inte själv kan göra det, och kräva ändring. Det bästa är om du själv då är med för att diskutera hur du ska få en bra arbetsmiljö i fortsättningen.
Du nämner inte vem det är som behandlar dig illa. Om det är chefen själv som gör det, bör du fatta mod och fråga om anledningen och vad du själv kan göra för att förbättra situationen. Annars har väl han/hon också en chef som du kan kontakta. Om det finns allmänna och utbredda missförhållanden på arbetsplatsen kan huvudskydds­ombudet vända sig till Arbets­miljöverket med en anmälan om det.