SVAR: Penséer är i regel lättodlade i de flesta soliga lägen och blommar fint under försommar­en.
De brukar sedan bytas mot andra växter eller ta en paus efter beskärning under mitten av säsongen, för att sedan blomma på eftersommaren. Att dina plant­or plötsligt vissnat ner tyder på att de angripits av någon elak svamp. Svampangrepp är ofta förödande i penséodlingar och svampen sprids snabbt mellan plantorna. Den fuktiga och periodvis lite kyliga väderlek vi haft är med stor säkerhet boven i dramat. Det finns inte så mycket annat att göra än att byta ut penséerna mot andra lämpliga växter och sedan försöka på nytt nästa år.