SVAR: Att era hortensior inte har blommat kan ha flera olika orsaker. Redan året innan anlägger plantorna anlagen för nästa års blomning och här kan något ha gått fel. Beskär man tillbaka plant­­orna väldigt hårt under hösten kan blomningen utebli, eftersom blomanlagen skurits bort. Gör man en liknande hård beskärning under våren klipper man bort de grenar där blomanlagen sitter, med utebliven blomfröjd som resultat.
Har ni haft plantorna utomhus under vintern kan knoppanlagen ha frusit om de inte varit tillräckligt skyddade. Överdriven gödsling med kväve kan också det påverka mängden blommor. Torka är ytterligare en tänkbar orsak. Hortensian är känslig för torka och tappar snabbt blom­anlagen om man är för snål med vattenkannan.
Nu under eftersommaren provar ni med endast en lättare ans­-ning och formgivning. Var lite sparsam med gödslingen under växtsäsongen och skydda plant­-orna med ett rejält lager löv under rötterna om de står utomhus under vintern. Sedan hoppas vi på bättre resultat nästa år