Att slangar och splint varit inopererade under en månad, och att hon dessutom måste äta morfinpreparat mot värken, på grund av inflammerade och irriterade urinvägar samt en nedsatt njurfunktion, räknas tydligen inte alls?
Är det inte lika bra att förbjuda alla sjukskrivande läkare att yttra sig, och i stället ha utredare och empatilösa försäkringsläkare att sköta utslagningen?
Är det här den svenska välfärden? Men det går helt i linje med regeringen Rein­feldts intentioner. Halta och lytta har inget i moderaternas samhälle att göra. Kombinationen försäkringskassa och moderatledd regering bådar inte gott för oss som av någon anledning råkar ut för sjukdom eller skador.
Regeringen visar än en gång hur arbetarklassen och de som drabbas av något oförutsett ska behandlas.
Förnedringen är total.   <br>

Mats Larsson, Alsterbro