Men i tiden finns valet
att välja hur
såren ska hanteras.