En undersökning gjord av Göteborgs universitet visar att de anställda överlag är positiva till försäkringen. Sedan 2007 har alla tillsvidareanställda i Sunne kommun en privat försäkring som täcker all planerad vård och ger tillgång till privat sjukvård.
– Det här är för att de anställda ska slippa vårdköerna. Det blir snabbare remisser och kortare väntetider, säger Yvonne Nilsson.

Sunne kommun hade lägst sjukfrånvaro i Värmland under 2007. Under första halvan av 2008 minskade sjukfrånvaron ytterligare till 4,4 procent.
– Vi har jobbat långsiktigt och har gått från låg sjukfrånvaro till ännu lägre, säger Kjell-Åke Hagström, personalchef Sunne kommun. Han säger att den privata försäkringen lett till att de anställda snabbt får hjälp då de är sjuka, och därför fortare kan gå tillbaka till jobbet.

Några större nackdelar med systemet ser varken fack eller arbetsgivare.
– Det enda som har varit lite besvärligt är att då de ska få hjälp har de fått åka till Göteborg och Stockholm, och försäkringen täcker inte resorna. Den gäller bara kommunanställda, och bara så länge du jobbar. Det gäller till exempel inte de anställdas familjer. Vi får hoppas att den övriga vården inte slås ut. Vi får se vilka effekter det här har på längre sikt, säger Yvonne Nilsson.

Försäkringen gäller för alla som är tillsvidareanställda i kommunen. Den enda kostnad som den enskilde får stå för är en självrisk på 250 kronor per år om försäkringen används.