Prisökningarna slår hårdast mot dem med låga löner, då vanliga konsumtionsvaror ökar mest. Boendepriserna har ökat med 8,6 procent, el och bränslen med 17,3 procent och livsmedel med 8 procent (källa: SCB:s konsumentprisindexrapport juli 2008). Enskilda varor som smör och ris har ökat med mer än 30 procent.
Kollektivavtalet AB 07 ger 13,5 procent på tre år, och lämnar ytterst få kommunalare med faktiska löneförhöjningar. Faktum är att hundratusentals medlemmar genom individuell lönesättning nu får uppleva sänkta löner. Detta i Sveriges och kanske världens på pappret största, starkaste fackförening.

Kommunalarna, som för första gången kunde knappa in något på avståndet till det övriga löntagarkollektivet, ser nu sina löner ätas upp av prisökningar samtidigt som vi binds till händer och fötter av strejkförbud.
Det senaste avtalet (AB 08) skrevs när inflationen för 2008 beräknades bli 2 procent. Detta har nu ändrats och det sista avtalsåret borde därför sägas upp.
Det värsta är dock varken vad som pågår eller redan hänt. Detta är bara början på den stundande globala ekonomiska kris som Washington post, the Economist, Financial Times och flera andra kapitalist­-iska tidningar befarar bli den värsta ekonomiska krisen sedan 1929!

I flera länder runtom i Europa försvaras arbetarnas löner med kollektivavtalad ersättning vid inflation. Nu måste arbetarrörelsen kräva garanterad ersättning för inflation, och ta våra levnadsvillkor i försvar. Facket kan aldrig godta nedskärningar, uppsägningar eller lönesänkningar!
Upp till kamp!
*?Garanterad ersättning för inflation! Säg upp kollektivavtalet AB 07 sista året!
*?Nej till individuella löner under inflationsnivån!
*?Avtalet ut på omröstning bland medlemmarna!<BR>

Bilbo Göransson, Stockholm