SVAR: Arbetsgivaren kan alltid beordra in någon att arbeta om verksamheten så kräver, även om personen exempelvis har ledig dag. Barnomsorg till era barn är dessvärre inte ett ansvar för arbetsgivaren. Det är dock en kutym att arbetsgivaren tar hänsyn till arbetstagarnas sociala situation när beordring blir aktuell. Kontakta sektionen så att ni förhoppningsvis får en lösning på denna fråga