Något som jag reagerat på i alla år jag jobbat inom vården är: Om jag är anställd på en 80 procentstjänst blir det 29,4 timmar i veckan. Varför kan man då inte lägga ett schema så det blir 29,4 i veckan? Som det varit har jag vissa veckor jobbat 52 timmar för att nästkommande vecka bara jobba 19 timmar. Det skulle minska frånvaron på arbetsplatsen och allt annat det för med sig.

Jane