SVAR: När du intjänat ett LAS-företräde, det vill säga företrädesrätt till återanställning, gäller denna rätt i nio månader.
LAS-företrädet går inte att låsa under mammaledigheten. Där­emot är arbetsgivaren skyldig att under mammaledigheten erbjuda dig lediga tjänster trots att du är ledig. Får du ett erbjudande kan du tacka ja och sedan begära mammaledigt.