SVAR: Du bör i god tid ta kontakt med arbetsförmedlingen för att ta reda på om de har något att erbjuda dig under den tiden. Under förutsättning att du inte själv valt att sluta ditt plusjobb, är aktivt arbetssökande, har ersättningsdagar kvar eller har rätt till en ersättningsperiod, samt inte erbjuds någon aktivitet av arbetsförmedlingen, så finns rätt till ersättning.