SVAR: För behovsanställda bussförare beräknas den genom­snittliga arbetstiden till 40 timmar per månad. Arbetstid därutöver ska räknas som övertid.
Den sammanlagda arbetstiden får i genomsnitt uppgå till 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om högst sex månader. I denna tid ska all arbetstid inräknas, som mertid och övertid. Men den sammanlagda arbetstiden får inte överstiga 60 timmar under någon enskild vecka.