SVAR: I din tillsvidareanställning har du en överenskommen tjänstgöringsgrad. Den motsvarar ett antal timmar per månad. Ditt tjänstgöringsschema visar hur din arbetstid är förlagd. Om du en dag har fem timmar och det bara finns arbete för exempelvis fyra, ska du ändå ha betalt för den tid du skulle arbetat. Vad du ska göra på den tid som frigörs bestämmer din arbetsgiv­are. Vänd dig till ditt lokala fack, som kan hjälpa dig reda ut frågan.
Samma sak gäller för den som arbetar i en timavlönad anställning. Arbetsgivaren ska betala för den överenskomna tiden. Har man blivit lovad sju timmar är detta också antalet timmar som arbetsgivaren ska ersätta.