Hur har det gått med Arbetsmiljöverkets krav på 75 000 kronor på Eskilstuna kommun, för att det röks på en arbetsplats för eget boende?
Självklart ska det vara rökfritt för ALL personal som jobbar där.
Och att utsätta personalen för passiv rökning är väl ändå att motsäga sig själv, då kommunerna propagerar och förbjuder all personal att röka på arbetsplatsen. Utan de måste gå ut och röka, och när dom kommer in igen så måste dom byta kläder för att ta hand om dessa rökare! Idioti!
Nej, erbjud istället våra anhöriga rökfritt boende, eller
rökavvänjning, istället. Så kanske de lever några år till.
Den svenska flatheten visar verkligen sitt rätta ansikte här, tycker jag.

Undrande