SVAR: Arbetsgivaren kan inte neka en person anställning på grund av att hon/han röker eller snusar. Däremot är det inte tillåtet att röka i arbetet.
Vid fråga om anställning eller uppdrag med barn och ungdomar har arbetsgivaren rätt att begära att den arbetssökande lämnar uppgifter om sig själv i form av registerutdrag ur belastningsregistret.