SVAR: Som arbetsplatsombud representerar man sina arbets­kamrater på den egna arbets­platsen och ibland även på andra arbetsplatser. I det sista fallet har man kontakt med arbetsplatser som inte har eget ombud.
När det gäller att eventuellt flytta på en arbetstagare hindras inte arbetsgivaren av att den personen är utsedd till arbets­platsombud. Förhoppningsvis väljer dina nya arbetskamraterna dig till att vara ombud på den nya arbetsplatsen. Ibland kan det också bli så att man står kvar som ombud för den gamla arbets­platsen.