Med den nya rehabiliteringskedjan ska sjuka som klarar ett annat arbete än det de redan har söka sig vidare på arbetsmarknaden. Men arbetsgivarna är inte särskilt intresserade av att anställa dem.
TCO har frågat 1 800 personalchefer hur de ser på att anställa olika grupper.
Över hälften (56 procent) är negativa till att anställa någon som är sjukskriven från ett annat arbete.

Motståndet är lika stort i både privat och offentlig sektor. Endast 7 procent säger att de är positiva till att anställa långtidssjukskrivna.