Lasse Thörn
Lasse Thörn

– Ute i landet säger de att mycket handlar om den här sortens tvister där arbetsgivarna sagt upp sjukskrivna. Vi har sett en ökning de senaste tre åren. Det är den vanligast förekommande tvisten idag, säger Lasse Thörn på Kommunals enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

Han kan inte säga att Kommunal märkt ett ytterligare tryck av varsel sedan rehabiliteringskedjan infördes 1 juli i år, men han tror att det kommer att märkas längre fram:
– Jag befarar att antalet ärenden kommer att öka. Rehabilit-eringskedjan ställer högre krav på den enskilde att vara väldigt aktiv. Man kommer att behöva vara väldigt frisk för att fortsätta vara sjuk. Det kommer att bli tufft för den som inte är facklig medlem.
Varför blir det tuffare för dem som inte är med i facket?
– Vi kommer att bli en viktig resurs för dem som blir sjuka framöver. Vi kommer att få hjälpa våra medlemmar på ett betydligt mer aktivt sätt gentemot arbetsgivarna. Att vara sjuk och helt utanför facket blir tuffare för den enskilde, säger Lasse Thörn.

Rehabiliteringskedjan

Kedjan går ut på att den sjukskrivnes arbetsförmåga ständigt
prövas, från det att sjukskrivningen inleds.
Först prövas om en återgång till den ursprungliga anställningen kan underlättas (första tre mån.).
Därefter om man kan omplaceras hos sin arbetsgivare (3-6 mån.).
Det avslutas med att man ska söka arbete på hela arbetsmarknaden (efter 6 mån.).
Rehabiliteringskedjan började gälla 1 juli 2008.