Efter att socialdemokraterna förlorade valet har fyra rådslag diskuterat hur politiken ska ändras.
Ylva Thörn ingår i jobbrådslaget, i den del som avser arbetsplatserna. Nu har hon varit med om att utarbeta förslag till hur arbetslivet ska förbättras.

Tillsammans med Luciano Astudillo (s) lyfter Ylva Thörn fram kvinnors möjligheter att på lika villkor som männen aktivt delta på arbetsmarknaden. Likaså vill de ha bort tidsbegränsade anställningar, som speciellt unga kvinnor drabbas av.
För att kvinnor ska få heltid handlar det både om att gå avtalsvägen men även lagstiftning. Men även att lyfta fram positiva exempel, som Dalarna.
Dalarna var först i landet med att teckna kollektivavtal om rätt till heltid.

Båda tycker också att det är viktigt att fler får utveckla sin kompetens och är positiva till en kompetensförsäkring för att få en utveckling i arbetet.
Rådslaget konstaterar att vikarier och visstidsanställda får mindre utbildning än de med fasta jobb. Kompetensförsäkringen ska ge dem möjlighet att uppdatera sitt kunnande. Det i sin tur stärker arbetslinjen I en öppen och tillåtande arbetsorganisation ska lärotid vara lika viktig som produktionstid, menar rådslaget.

Ylva Thörn vill nu ha synpunkter från arbetsplatser, Kommunals avdelningar och s-föreningar. De ska ligga till grund för en slutrapport som ska läggas fram på socialdemokraternas kongress nästa år.
Ylva Thörn och Mona Sahlin, socialdemokraternas partiordförande, har planer på att turnera tillsammans, men när det blir är inte bestämt.

Rådslaget vill ha:

* Ett skapande arbetsliv. Ett arbetsliv som inte leder till utslagning utan ger inflytande.

* Hållbart arbetsliv. Sverige ska erbjuda en människovänlig arbetsmiljö. Nu är belastningsskadorna på hög nivå och allt fler drabbas av stress och trötthet.

* Ett rättvist arbetsliv. Mer rättvisa villkor för kvinnor, inte ofrivilligt deltidsarbete.

* Kreativt arbetsliv genom utbildning och kompetensutveckling.