Varför ligger allting och skvalpar på ytan,
i min själ?
Min själs djup ropar efter någonting,
som har den rätta tyngden,
som kan sjunka till botten,
och fylla ut tomrummet i min själ.