Attendo Care tog över Vintertullens äldreboende den första april.
Nämnden har en borgerlig majoritet. På grund av bristerna i vården och den massiva kritik som framkommit har oppositionen velat säga upp avtalet med Attendo.

Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om hur anhöriga gjort en anmälan till stadsdelsförvaltningen på Södermalm. De uttryckte stark oro över den bristande vården, som bland annat orsakat allvarliga fallolyckor med lårbensbrott. Anmälan inkom den 15 augusti.
Precis den dagen var slutdatum för stadsdelsnämnden att yttra sig till länsstyrelsen som redan i början av juli påtalat missförhållanden.

Den 28 augusti krävde oppositionen ett extra sammanträde. De ställde sig frågande till förvaltningens dröjsmål att till länsstyrelsen redovisa förslag till åtgärder.
– Vi fick hänvisa till reglementet för att få till stånd ett extra möte, berättar Elsemarie Bjellqvist (s). Ordförande Margaretha Björk (m) ville avslå yrkandet.

Nu har det sammanträdet ägt rum. Med sju borgerliga jaröster och sex nejröster från oppositionen får Attendo Care fortsätta driva äldreboendet.
En åtgärdsplan har nu upprättats.
Oppositionen reserverade sig och skriver i ett särskilt yttrade att förutom kritiken från anhöriga och länsstyrelse har en Lex Maria anmälan gjorts. En boende fick inte sin anmälan utdelad under ett dygn.

25 procent av de anställda saknar grundläggande omvårdnadsutbildning, något som förvärrats under sommaren.
Oppositionen krävde, när Attendo vann bland de olika anbuden, att en ny upphandling skulle ske med högre krav på bemanning.
I uttalandet betonar oppositionen att kritiken främst riktas mot Södermalms stadsdelsnämnd och inte i första hand entreprenören. ”Det är nämnden som huvudman som bär det yttersta ansvaret för välbefinnandet hos de boende.