En av företagarna i nätverket är Sylva Niemi, som hade jobbat nästan 20 år i vården när hon anslöt sig till Camillas Hemtjänst.
– Jag tjänar inte mer, och kunde bara ta ut tre veckors semester i sommar. Men friheten är guld värd, säger Sylva. 
Camilla Bäck var timanställd och startade eget företag i Täby 2003 när kommunen hade infört kundval i hemtjänsten.
– Det var oerhört slitsamt, och jag engagerade så småningom två medhjälpare.

Men Camilla anställde inte folk, hon letade efter andra som kunde tänka sig att starta företag. I dag är Camillas Hemtjänst AB ett av de större auktoriserade hemtjänstföretagen i kommunen.
Camilla står för auktorisationen och det ansvar det för med sig.
Hon sköter marknadsföring, har kundkontakter, organiserar träffar med utbildning och håller med lokaler och nyckelhant-ering.
De 45 företag som nu ingår i samarbetet arbetar i grupper geografiskt, för att bistå och täcka upp för varandra.
Varför valde du att inte anställa folk?
– Från början hade jag helt enkelt inte råd att anställa någon. Och sen tänkte jag att jag kunde gå ihop med andra som också startar företag. Man utvecklas genom att starta ett företag, växer och tvingas ta ett stort ansvar.
I bakhuvudet hos Camilla fanns alltid tanken, att om det inte gick ihop kunde hon alltid återvända till vården som anställd.
– Så tänker nog många. En del av oss har börjat med att ta tjänstledigt och pröva på hur det går.

Sylva Niemi ångrar inte att hon anslöt sig till Camillas Hemtjänst. Det innebar samtidigt att hon måste starta eget företag och bli sin egen chef. Det finns ingen annan att skylla på, hon måste fixa allt själv.
– Vi är inte fler än tio i grupp-erna, och vi gör scheman och täcker upp för varandra.
Sylva tror att hon och de andra jobbar i genomsnitt 130-140 timmar i månaden.
– Det är väldigt ojämnt, ibland är det kunder i kö, ibland försvinner en kund till ett boende och vi förlorar många timmar.
För tiden de arbetar fakturerar de Camilla Bäck, som får ersättningen från kommunen.
De får 280 kronor i timmen för dagtid, 290 kronor för kvällar, 298 kronor för helger och 314 kronor för storhelger.
– Jag kanske får ut 16 000 kronor netto per månad, tror Sylva.
Om du blir sjuk, arbetslös eller arbetsskadad? Hur är det med försäkringar?
– Jag har hittills löst det genom att ta ledigt, byta timmar med andra. Jag måste själv göra upp med försäkringskassan hur jag vill att min försäkring ska fungera. Jag ska snart träffa ett försäkringsbolag och diskutera både pension och försäkringar, hitta lösningar som passar mig. Jag var med i SmåA, a-kassan för småföretagare. Men de höjde avgiften så mycket, och då gick jag ur.
Sylva är gift och har två barn, hennes man har en anställning. Två företagare i samma familj är nog för tufft.
Familjen har lekt med tanken att flytta till Småland.
– I så fall kommer jag nog att starta ett hemtjänstföretag och anställa lite folk. Jag har ju lärt mig mycket under den här tiden.

Fördelar och nackdelar med att vara sin egen

Plus:
-
Friheten att bestämma över sin tid.
- Glädjen över att vara sin egen chef.
- Man tvingas ta större ansvar, lära sig nytt och växa.

Minus:
- Ojämn arbetstid, en hel del jobb på fritiden.
- Risk att missa försäkringsskydd.
- Viss otrygghet, ojämna inkomster.

Camillas Hemtjänst

Camillas Hemtjänst AB är ett av kommunens 20 godkända hemtjänstföretag i Täby och en paraplyorganisation för 45 ensamföretagare.
Kommunens hemtjänstpeng (nu 314 kr/utförd timme) går till Camilla Bäck som är auktoriserad. I nätverket har man enats om att Camilla Bäck ska behålla 34 kr/timme för gemensamma kostnader och också att ersättningen ska variera (helg eller vardag, och obekväm tid).
Företagen skickar fakturor på i genomsnitt 45 000 - 50 000 kr i månaden till Camilla Bäck. På det ska de betala skatt, försäkringar, pension, semester, bil- och telefonkostnader. Restiden mellan
kunderna ingår också. Själv tar Camilla ut 21 000 kr i lön.