– Naturligtvis kommer vi att rikta oss till invandrare. Man säger ofta att det är svårt att ge vård i till exempel Tensta och Rinkeby för att man inte förstår varandras språk och kultur. Vi kan nå de invandrarkvinnor som i dag inte vill komma till sjukvården, säger läkaren Adam Halimonson till Dagens Medicin.

Jag är uppvuxen i en muslimsk familj och har bott i Sverige sedan jag var åtta år. Min mamma skulle kunna vara den där muslimska kvinnan som Adam Halimonson vill locka till sin vårdcentral. Men min mamma har aldrig haft behov av någon halimonsonsk vårdcentral, trots att hon talar dålig svenska och bodde i Tensta i många år. Varken jag eller min mor har någonsin träffat några kvinnor som har efterfrågat en etnisk eller religiös vårdcentral. Vi har varit fullt nöjda med den ordinarie vårdcentralen.
Det är Vårdval Stockholms fria etableringsrätt som gör det möjligt att starta vårdcentraler med etnisk eller religiös inriktning. Enligt Dagens Medicin ser projektledaren för Vårdval Stockholm, Anders Olsson, inte heller några som helst problem med etniskt eller religiöst nischade mottagningar. Anders Olsson säger att det redan finns nischade mottagningar, till exempel sådana med inriktning på diabetes. Jag trodde inte det var någon speciell diagnos att vara kristen eller muslim!

Vad är nästa steg
i Vårdval Stockholm? Att etniska svenskar ska starta egna vårdcentraler? Med Adam Halimonsons sätt att resonera borde väl även svenskar tycka det är lättare att kommunicera med dem som har samma kulturkompetens.
Jag frågar mig också hur sekretessen och valfriheten ska fungera för invandrarkvinnor som listas på en etnisk eller religiös vårdcentral. Om en ung kvinna som har haft sex före äktenskapet önskar preventivmedel eller abort – kommer familjen att informeras då? Idag är det ofta så att personalen på vårdcentralen är de enda dessa kvinnor vågar anförtro sig åt.
Sverige har hittills kunna erbjuda en enhetlig vård med jämn och hög medicinsk kvalitet. Det ligger ett stort värde i detta. Vårdpersonalens främsta uppgift är att upprätthålla den medicinska kompetensen i vårdapparaten. De ska inte behöva trassla in sig i etniska och religiösa särintressen.

JA
till en enhetlig och lika vård för alla.

NEJ
till Filippa Reinfeldt som inte verkar hitta till Tensta och svara på medborgarnas frågor.