Socialdemokraternas rådslagsarbete för att finna en ny välfärdspolitik börjar ta form. Utgångspunkten är en välfärd som ska finansieras gemensamt.
– Det är inte sant att vi inte har råd med det, det är inte sant att man måste betala mer själv. Det är ett politiskt val, det är ett ideologiskt val. Ska man betala mer själv eller ska man höja skatten – eller finns det en tredje väg, funderade Ylva Johansson på en pressträff där gruppens slutsatser presenterades.
Ylva Johansson och IF Metalls Stefan Löfven är rådslagsgruppens ordföranden.

Stora skattehöjningar är problematiska i sig då de får negativa effekter på arbetsutbudet och ekonomin, menade Stefan Löfven. Istället vill socialdemokraterna få fler att arbeta mer för att på den vägen få större skatteintäkter.
Med hjälp av arbetskraftsinvandring, stöd till människor som går från sjukersättning till arbete, en effektivare studietid, att fler kvinnor får möjlighet till heltidsjobb och utökade möjligheter för äldre att arbeta kvar efter att de fyllt 65 år tror partiet att var och en sammantaget kan arbeta tre år längre än vad vi gör idag.
– På senare år har livsarbetstiden sjunkit år efter år trots att vi lever längre och blir allt friskare, men så kan vi inte fortsätta. Vi måste anpassa arbetslivet så det blir möjligt för fler att arbeta mer, säger Ylva Johansson.

Nu följer tre månaders remisstid när materialet ska diskuteras. 2009 håller socialdemokraterna kongress där den nya politiken ska klubbas.

 

här finns rapporterna från välfärdsrådslaget:

http://www.socialdemokraterna.se/Media/Senaste-nytt/Investera-i-var-valfard/