I hela landet bedriver någon eller båda av de två stora vårdjättarna Attendo Care och Carema verksamhet i vård och omsorg – utom i Blekinge.
I höst blir det ändring. Pensionärerna kan förutom kommunen välja bland tre privata företag, ett av dem är Attendo Care.
Förutom privata bolag inom personlig assistans, i förskolan och på tekniska sidan, finns i stort sett ingenting utlagt på privata utförare i någon av Blekinges fem kommuner.

Vi följer med Kommunals arbetsplatsombud Inger Eriksson i hennes jobb i hemtjänsten på en morgonrunda i Lyckeby, i utkanten av Karlskrona. Vi landar först i villan hemma hos Lars Rydström.
– Eget val? Vad är det för jävla påhitt? frågar han retoriskt. Det är borgarna, säger han.
Överst i bokhyllan i vardagsrummet står en metallskulptur. Två silhuetter i svart står vända mot varandra, en lyfter en hammare.
– Jag är gammal smed från varvet. Jag var 42,8 år på varvet, berättar han.
Att han inte kommer att välja någon privat utförare är solklart.
 
Ingegärd Nilsson, som bor ett stenkast därifrån, är inte lika tvärsäker.
– Jag ska fundera på det, säger hon och rör tankfullt om i sin kopp med morgonvälling.
– Jag är nöjd med kommunens hemtjänst. Det är bara det att när man nämner fönsterputsning så skrynklar de ihop ansiktena, säger hon, medveten om hur ovill-ig hemtjänstpersonalen är att putsa hennes fönster.
Inger Eriksson säger att det bara skulle vara positivt om fler väljer andra bolag som utför själva städdelen av hemtjänsten.
– Eftersom det är så tajt och vi ska vara så flexibla så hinner vi inte med.

Några timmar senare sitter vi i hemtjänstpersonalens lokal i medborgarhuset. Någon större oro över vad som är på gång märks inte här.
– Jag tror inte att vårdtagarna byter, säger Inger Eriksson.
Både hon och kollegorna tycker att konkurrenssituationen är nyttig på sikt.
– Det blir en sporre för kommunen, då måste de se över saker och ting, säger Sari Rulander.
Själv vill hon inte byta arbetsgivare. Men Marie-Louise Holg-ersson, som också kommer och sätter sig, tänker annorlunda. Trots eller kanske på grund av sina 32 år i hemtjänsten.
– Varför inte? I kommunen är det ständiga omorganiseringar. Det är ändringar snart varje dag.
Det är ännu oklart vad som händer med personalen, eftersom allt bygger på vårdtagarnas egna val. Tjänstemännen i kommunen har kommit fram till att om 30 procent väljer annan utförare än kommunen, så blir det en övertalighet med 9 personer. Allt därunder ska kunna lösas genom att inte nyrekrytera, hävdar äldreförvaltningens chef, Per Jonsson.
Cirka 1 000 vårdtagare berörs av privatiseringen. Efter ett halvår ska en ny upphandling göras, för att om möjligt få in ännu fler aktörer att välja emellan.

Eget val i hemtjänsten

· Senast den 7 september skulle valet vara inlämnat.

· Man kan förutom kommunen välja Attendo Care, Assistansteamet i Blekinge AB och HS Städservice (OBS utför ej omvårdnad).

· Man kan välja tre olika utförare för Städ/tvätt, Service och Omvårdnad.

· Företagen har kollektivavtal med Kommunal, klausul om meddelarfrihet och insyn finns.