– Jag tror att det var en av de frågor vi vann valet på, säger äldrenämndens moderate ordförande i Karlskrona, Jan-Åke Nordin.
Tidigare försök att få in mer privata företag i kommunal verksamhet har blockerats av Sverigedemokraterna, som har en vågmästarroll. Men i hemtjänstfrågan fick de borgerliga med sig sd.
Vad vinner medborgarna på eget val i hemtjänsten?
– Om man inte är nöjd med kommunens hemtjänst får man möjlighet att välja bort kommunen, säger Jan-Åke Nordin.
Vad händer om ingen väljer privat utförare?
– Det visar bara att den kommunala hemtjänsten är jättebra. Vi politiker ska inte tycka och tänka om vad folk vill välja.
Efter hemtjänsten kommer nästa privatisering. Ett nybyggt äldreboende ska ut på entreprenad. Sen är det stopp, i alla fall för den här mandatperioden, enligt Jan-Åke Nordin.