De säger rätt till heltid. De säger fler anställda i välfärdsjobben och ökad grundbemanning inom äldreomsorgen.
Socialdemokraterna utlovar rejäla satsningar i sitt idématerial för en ny välfärdspolitik, men säger inget konkret om lagar, kostnader eller antalet nya händer i vården.

När det gäller lag om rätt till heltid eller stopplag (till utförsäljning av akutsjukhus) säger socialdemokraternas Ylva Johansson att de ”inte vill fastna i formen”. Om det ska ske genom lagreglering har de inte tagit ställning till.

Vid upphandlingar och avtal vill de ha tydligt specificerat vilken kvalitet som efterfrågas när det gäller bemanning och kompetens.
– Man ska inte kunna vinna en upphandling genom att dra ner på personalens antal eller utbildningsnivå. Det finns upphandlingar som har blivit ett race to the bottom. Det är förnedrande och man måste kunna konkurrera på andra sätt, säger Ylva Johansson.

Lagen om offentlig upphandling vill s dessutom ersätta med avtal som jämställer villkoren för privata och offentliga utförare. De vill också se en gräns för hur man kan sälja ut verksamheter, en sorts lag om inventeringsskydd, som ska se till att verksamheter inte säljs till underpris.

Rätten till meddelarskydd vill de utöka till att gälla all personal i skola, vård och omsorg som är offentligt finansierad, oavsett om de arbetar hos en privat aktör.