Barnskötaren vände sig till facket som inledde förhandlingar med förskolan. Hon fick höra att hon troligen skulle få skadestånd.

Men tiden gick, och till slut vände hon sig till Kommunal centralt.
Det visade sig att arbetsgivaren motsatte sig skadeståndskravet och att facket lokalt missat tidsfristerna (fatalietiderna) och heller inte dokumenterat förhandlingarna i protokoll. Därför gick det inte att driva ärendet vidare centralt eller i domstol.

Kommunals förbundsstyrelse har nu beslutat att medlemmen därför ska få ett ideellt skadestånd. Kvinnan har idag ett annat arbete.