Sjukförsäkringen har varit utsatt för en hel del förändringar den senaste tiden, vilket oroar socialdemokraterna. Partiet är inte heller nöjda med hur de själva skötte försäkringen och människorna som får del av den under sin tid vid makten.

I sitt rådslagsmaterial förespråkar därför partiet nu en långsiktig överenskommelse mellan de politiska partierna, fack och arbetsgivare. Modellen för pensionsöverenskommelsen ser de som en god förebild.
– Vi behöver en bred gemensam och långsiktig överenskommelse om socialförsäkringarna mellan många partier och parterna på arbetsmarknaden. Jag tror att det är en viktig förutsättning i ett framtida välfärdsamhälle, säger Ylva Johansson, en av ordförandena i socialdemokraterna rådslagsgrupp för välfärd.

Det största hotet mot en solidarisk sjukförsäkring är att den för en majoritet av löntagarna bara blir en grundförsäkring. Med för många avtals- eller privata lösningar och försäkringar undergrävs legitimiteten i sjukförsäkringen, menar man.
– Därför är höjt tak viktigare än höjd ersättningsnivå. Det är viktigare att fler omfattas, säger Ylva Johansson.