– Vi hade ambitionen att lägga ihop det här avtalet med bransch E och F som gäller vård- och rehabilitering och äldreomsorg. Därför slöt vi bara ett ettårigt avtal, medan de övriga gäller två år till. Men vi har inte hunnit, förklarar Liza di Paolo Sandberg, ombudsman på Kommunals förbundskontor.

– Därför måste vi nu förhandla om ett nytt avtal.
Kommunals förbundsstyrelse har fastställt avtalskraven, och utgångspunkten är att det här avtalet ska ge lika mycket som de andra avtalen.