Ylva Thörn uttrycker också en oro över att förslaget kan innebära att möjligheterna för sjuka att komma tillbaka skulle skilja sig stort mellan dem som har ett arbete och dem som inte har det:
– Vad händer den dagen du inte har kvar ett jobb om parterna ska sköta rehabiliteringen? Har du en anställning är det bra för då får du en trygghet, men hur blir det för timanställda, visstidsanställda, arbetslösa, ska deras otrygghet bli större? Människor måste ha en trygghet oaktat om de har en anställning, säger Ylva Thörn.

Avtalslösningar för rehabilitering och andra insatser kan vara en möjlig väg, menar Ylva Thörn samtidigt som hon konstaterar att frågan varken diskuterats i Kommunal eller inom LO.
Socialdemokraternas rådslag för välfärd talar också om en konsekvent arbetslinje där alla bör och kan arbeta, om så bara en timme per vecka.

Är den nya välfärdspolitiken från socialdemokraterna för kravbetonad?

– Det är viktigt att framhålla att vi inte får falla i den grop som alliansen har grävt med sitt prat om att människor inte är sjuka, att de inte vill jobba utan vill leva på bidrag.

Har socialdemokraterna gått i den fällan?

– Kravbiten har väl mest hårdragits i rubriker. Jag framhåller att man måste titta på den enskilde individens möjligheter att påverka och ha inflytande över sin egen situation, det är a och o. Jag saknar lite av det och tycker att det kunde vara tydligare även om det finns inslag som rör inflytande som är bra, säger Ylva Thörn.